کمپ‌های ترک اعتیاد کمترین اثر را در بهبود معتادان دارند

متاسفانه عموم مردم و مسئولان به اشتباه کمپ‌های ترک اعتیاد را همه روند درمانی بیماری اعتیاد می‌دانند. محمد روزبهانی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در خصوص تاثیر کمپ های اعتیاد بر روند ترک فرد معتاد اظهار کرد: بیماری اعتیاد یک بیماری چند بعدی (جسمی، روحی، روانی و اجتماعی) است. در واقع افرادی برای قطع مصرف مواد مخدر مراجعه میکنند، ترک فیزیکی انجام می‌دهند؛ در اصطلاح این کمپ ها به این دوره کوتاه برای قطع مصرف ترک فیزیکی گفته می شود.

بیشتر تمرکز و خدمات کمپ های ترک اعتیاد بر قطع مصرف و کمک چند روزه یا یکماهه برای رهایی فرد از عوارض جسمی و پاک شدن از مواد مخدر است که بخش جسمی یا همان ترک و قطع مصرف درصد کمی از مراحل درمان اعتیاد را شامل می شود.

روزبهانی با بیان اینکه خود فرد در ترک اعتیاد تاثیر بسزایی دارد، مطرح کرد: به گفته گروه های همیاری درمان اعتیاد حدود ۳ درصد از روند درمان بیماری اعتیاد مربوط به قطع مصرف و بازیابی جسمی است؛ بیشتر روند درمان به جنبه های روحی و روانی و اجتماعی بر می گردد تا فرد معتاد پس از قطع مصرف در مراکز و کمپ های ترک به زندگی روزمره عادی برگردد.

 کمپ های ترک اعتیاد در بهترین حالت  اگر دارای شرایط استاندارد بهداشتی و فیزیکی و نیروهای توانمند باشند کمتر از ۵ درصد در روند بهبودی و درمان اعتیاد یک فرد معتاد تاثیر گذار هستند. ولی متاسفانه عموم مردم و مسئولان  به اشتباه  کمپ های ترک اعتیاد را همه روند درمانی بیماری اعتیاد می‌دانند.

 فرد معتاد یک بیمار است که دچار یک بیماری مزمن و خطرناک چند بعدی شده است، درمان این بیماری نیز باید چند بعدی باشد که صرفا با قطع مصرف چند روزه یا چند ماه در یک کمپ ترک مواد مخدر درمان نمی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان