مهمترین علت گرایش به مصرف مواد مخدر چیست؟

مصرف مواد مخدریک جامعه شناس معتقد است: مهم‌ترین علت گرایش به مصرف مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و بیکاری است.

به گزارش سايت اعتياد‏، سارا منیری فرد گفت: بیشتر جوانان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه قادر به ورود به بازار کار نیستند و مجبور می‌شوند به شغل‌هایی ناهمخوان با شأن اجتماعی و تحصیلاتشان رو بیاورند که همین امر سبب ناامیدی جوانان می‌شود و آنان برای تسکین خود به مصرف مواد مخدر پناه می‌آورند.

به گزارش سايت اعتياد‏، سارا منیری فرد گفت: بیشتر جوانان پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه قادر به ورود به بازار کار نیستند و مجبور می‌شوند به شغل‌هایی ناهمخوان با شأن اجتماعی و تحصیلاتشان رو بیاورند که همین امر سبب ناامیدی جوانان می‌شود و آنان برای تسکین خود به مصرف مواد مخدر پناه می‌آورند.

این جامعه شناس به ايسنا مي‌گويد: نهادهای مختلف جامعه مانند خانواده و دولت برنامه‌ریزی مناسبی برای پرکردن اوقات جوانان ندارند و عدم برنامه‌ریزی، جوانان را به تفریح‌های ناسالم مانند مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد.

منیری‌فرد با اشاره به آمار قابل توجه بیکاری در کشور تصریح کرد: هنگامی که با چنین وضعیتی در بخش اشتغال مواجه هستیم، اوقات فراغت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا جوانان بیکار، مخصوصا افرادی که دارای تحصیلات هستند دچار ناراحتی‌های روانی می‌شوند و برای تسکین خود به مصرف مواد مخدر پناه می‌آورند.

این جامعه شناس، یکی دیگر از علل افزایش مصرف کنندگان مواد مخدر را آمار بالای طلاق دانست و افزود: احتمال اعتیاد کودکان طلاق، به خاطر کشمکش‌ها و درگیری‌های خانواده و نظارت ناصحیح والدین بر آنها بیشتر است.

منیری‌فرد در خصوص کارایی نداشتن فرهنگ سازی انجام شده در سطح جامعه خاطرنشان کرد: مشکل از فرهنگ سازی نیست، مشکل آنجا است که نحوه درست فرهنگ سازی را بلد نیستیم.

درباره اعتیاد در سایت اعتیاد بیشتر بخوانید:

یک روز در جمع الکلی‌های گمنام ایران
معضل اعتیاد به الکل در ایران
نگاه روانشناختی به پدیده اعتیاد

www.etiad.org