مبارزه با اعتياد در آلمان

كشورى مثل آلمان هم از معضل اعتياد به مواد مخدر و مصرف بى‌رويه دخانيات و مشروبات الكلى در امان نيست. حاصل اين معضل مرگ زودرس ۱۵۰ هزار نفر در سال گذشته بوده است. در مركز مبارزه با اعتياد آلمان ۲۴ سازمان عضويت دارند كه شامل طيف گروه‌هاى كارى تا سازمانهاى عام المنفعه و بيمارستان‌هاى روانپزشكى است. هزينه مركز مبارزه با اعتياد از بودجه دولت فدرال تامين می‌شود. متخصصان خواستار افزايش بودجه اين نهاد شده‌اند تا بشود اقدامات پيشگيرانه و روشنگرى به مبارزه با اين معضل پرداخت.

مركز مبارزه با اعتياد آلمان از سابقه تاريخى طولانى برخوردار است. قبل از جنگ جهانى به «انجمن هشيارى مردم» معروف بود و حتى گزارشى از اين انجمن وجود دارد كه در سال ۱۹۰۶ ميلادى با نام گزارش مخالفان مصرف مشروبات الكلى انتشار يافته است. عليرغم اينكه نام اين گزارش به مرور زمان به گزارش سالانه اعتياد تغيير يافت، اما مصرف بى‌رويه مشروبات الكلى هنوزهم يكى از موضوعات محورى فعاليتهاى اين سازمان است.

مصرف بيش از حد مشروبات الكلى

در سال گذشته ميلادى مرگ زودرس تقريبا ۴۰ هزار نفر بر اثر مصرف بيش از حد مشروبات الكلى بوده است و يكصد و يازده هزار نفر بر اثر عواقب استعمال دخانيات درگذشته‌اند. «رولف هولينگس هورست» سخنگوى مطبوعاتى سازمان مبارزه با مواد مخدر می‌گويد:«از يك سو اميدوارم كه دولت مصوبات اتحاديه اروپا در مورد تبليغات براى مصرف سيگار را به اجرا درآورد. اين بدين معنى است كه تبليغ براى سيگار در اروپا ممنوع می‌شود.

تبليغات براى مشروبات الكلى هم نقش مهمى ايفا می‌كند. تصورش را بكنيد كه ۵۰۰ ميليون يورو براى تبليغ مشروبات الكلى مصرف می‌شود و در مقابل آن ده ميليون يورو براى روشنگرى و پيشگيرى در زمينه اعتياد به مشروبات الكلى هزينه می‌شود. اين تناسب درست نيست و به جوانان ما تصوير غلطى از مصرف مشروبات الكلى ارائه می‌شود».

از سوى ديگر در سال گذشته ۱۳۸۵ نفر بر اثر استعمال مواد مخدر فوت كرده‌اند. اما اين يك سوى سكه است، روى ديگر آن اين است كه معتادان بلافاصله از جامعه ترد می‌شوند و براى تامين هزينه مواد مخدر دست به دزدى و ساير اعمال خلاف می‌زنند. براى كمك به اين افراد در آلمان سيستم بسيار كارآمدى بوجود آمده است. بغير از بيمه‌هاى خصوصى بقيه بيمه‌ها در اين سيستم سهيم هستند و هزينه درمان يكصد هزار نفر را برعهده دارند.

تقريبا ۶۰ هزار معتاد با استفاده از مواد آرام‌بخش كه تاثيرى شبيه مواد مخدر دارند در كنار كلاس‌هاى كارآموزى در راه بازگشت دوباره به جامعه هستند. علاوه بر اين معتادانى كه كمتر از دوسال به زندان محكوم شده‌اند می‌توانند در پروژه «درمان بجاى مجازات» از همين روش استفاده نموده و ترك اعتياد نمايند. علاوه بر اين تاكنون بصورت آزمايشى توزيع دولتى هروئين نيز صورت گرفته است كه نيمى از معتادان كم كم اعتياد خود را ترك كرده‌اند.

اما برنامه هروئين بعنوان دارو كه از سوى پزشكان تجويز می‌شود هنوز در عرصه سياسى بحث برانگيز است. در حالى كه حزب سوسيال دمكرات با آن موافق است، احزاب دمكرات و سوسيال مسيحى مخالف اين طرح هستند. اما «رولف هولينگس هورست» با پيشنهاد آزاد سازى فروش مواد مخدر مخالف است و آن را آزمايشى می‌داند كه براى بسيارى مرگ بار خواهد بود.

منبع: رادیو آلمان