ماری‌جوانا انسان را احمق میکند

سایت اعتیادبه نظر میاید آزاد سازی مصرف ماری جوانا (علف) در سراسر آمریکا طرفداران زیادی پیدا کرده که ممکن است باعث شود از میزان افراد باهوش در این کشورکاسته شود.

تحقیقات نشان داده مصرف علف باعث افت تحصیلی دانش آموزان میشود. مصرف زیاد این ماده مخدر با پایین آمدن نمرات امتحانات همراه است و در تست هوش تا ۸ نمره به دانش آموز ضرر میزند.

 

مصرف ماری جوانا در دبیرستان

تحقیقات « موسسه سنجش ملی آمریکا» درباره مصرف مواد مخدر به این نتیجه رسید که یک چهارم دانش آموزانی که نمره قبولی نداشتند، علف مصرف میکردند. تحقیقات نشان داد تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان این ماده مخدر نمیتوانند دوره دبیرستان را با موفقیت به پایان برسانند.

آمار موسسه سنجش ملی آمریکا نشان میدهد که شش و نیم درصد از دانش آموزان دبیرستان به طور روزانه ماری‌جوانا مصرف میکنند. ۲۳ درصد دانش آموزان جواب دادند که حداقل یک بار در ماه گذشته گرس مصرف کرده بودند.

آقای کنت رانیون مدیر «Novus Medical Detox» یا «سم زدایی پزشکی نووس» در فلوریدا، با قانونی شدن مصرف ماری‌جوانا مخالف است: «علف روی مغز مصرف کننده تاثیر میگذارد.» آقای رانیون میگوید، با قانونی شدن مصرف این ماده مخدر در ایالت های آمریکا، تعداد مصرف کنندگان نیز افزایش خواهد داشت. مصرف کنندگان نوجوان که با صدمه های این ماده آشنا نیستند، با مصرف علف به ضرفیت فکری خود لطمه میزنند.

پژوهش های علمی ثابت کرده کودکان و نوجوانان در دوران بلوغ نسبت به مصرف «علف» آسیب پذیری بیشتری دارند و در دسترس بودن بیشتر این ماده مخدر باعث اعتیاد و لطمه های روحی و روانی خواهد شد.

 www.renewevryday.com / Pot is making people stupid/ ترجمه برای سایت اعتیاد www.etiad.org