جان باختن سالانه نیم میلیون نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در جهان

222-NA-dead-200x150مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد بر سیاست گذاری و همکاری بین المللی برای یافتن راه حل‌های مبتنی بر شواهد و تحقیق و تحلیل در مبارزه با سوءمصرف مواد تاکید کرد و گفت: سوء مصرف مواد هر ساله جان بیش از نیم میلیون نفر را در جهان می‌گیرد.

یوری فدوتوف همزمان با روز جهانی مبارزه با سوء مصرف مواد و قاچاق مواد مخدر با بیان این که سوء مصرف مواد یک مشکل پیچیده در میانه راه مسائل اجتماعی، امنیت و بهداشت عمومی است گفت: این مشکل قربانیان سنگینی در خانواده‌ها و جوامع می‌گیرد و هر ساله منجر به مرگ بیش از نیم میلیون انسان می‌شود.

روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر بر این بحران قابل پیشگیری و بر جستجوی جهانی برای یافتن پاسخ‌های موفق و پیشرفته تاکید می‌کند. جامعه بین الملل مصمم به مقابله با مشکل مواد مخدر در جهان است و در اعلامیه وزرا که در اجلاس کمیسیون مواد مخدر در وین در ماه مارس امسال اتخاذ شد، بار دیگر بر این مهم تاکید کرد. برای مؤثر بودن به رویکردهای جامع، راه حل‌های یکپارچه تنها زمانی ممکن هستند که نهادهای منصف و بشردوستانه عدالت کیفری، بهداشت و مددکاری اجتماعی دست در دست هم و همگام با هم کار کنند.

فدوتوف با اشاره به شعار امسال روز جهانی مبارزه با مواد مخدر "سلامت همگام عدالت- عدالت همگام سلامت" تصریح کرد: وابستگی به مواد به عنوان یک اختلال سلامت مزمن باید در راستای علم و استانداردهای بین المللی پیشگیری و درمان شود. این امر همچنین به منظور پر کردن خلاءها نیازمند اطمینان حاصل کردن از حضور جوانان و زنان است. همچنین مبارزه با تبعیض و ارتقای جایگزینهای زندان برای افراد مصرف کننده مواد همکاری بین نهادهای داخلی در عدالت و سلامت نیز از اهمیت بسزائی در این مسئله برخوددار است.

 بازگشت به اجتماع و مقاومت علیه مواد می‌تواند در بازتوانی و ادغام مجدد در اجتماع و کمک به پیشگیری جرم و خشونت سودمند باشد. ارتباط و تعامل خانواده با مدارس نیز در این حوزه نقش مهمی ایفا می‌کند.

ما نیازمند درک بهتری از مشکلات مواد مخدر هستیم: برای سیاست گذاری و همکاری بین المللی به راه حل‌های مبتنی بر شواهد و تحلیل نیاز داریم. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به حمایت از تمام کشورها به منظور همکاری و ارتقای رویکردهای متوازن سلامت مدار و حقوق مدار حقوق بشر و آرمانهای توسعه پایدار متعهد می‌ماند.

ایسنا